Yếu sinh lý

Khám yếu sinh lý cần chú ý gì

Điều trị bằng thủ thuật thì khi khám yếu sinh lý cần chú ý gì. Tiêm trực tiếp vào vật hang Tiêm vào vật hang 150ml dung dịch Ringer lactate. Mục đích làm tăng thể tích ở vật hang, coi như một phương pháp nhân tạo gây cương cứng dương …

Read More »

Điều trị yếu sinh lý

Điều trị yếu sinh lý bằng thuốc. Ba nhóm chính là thuốc kháng dopamin, chống trầm uất và chất kích thích. Thuốc kháng dopamin. Nhóm thuốc này ngăn chặn các trung tâm tiếp nhận dopamin bao gồm cả chất chống rối loạn tâm thần (hay Neuroleptics). Điều trị yếu sinh …

Read More »

Chữa bệnh yếu sinh lý

Cần gây được sự tin tưởng của người bệnh đến để chữa bệnh yếu sinh lý. Củng cố được niềm tin, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân không còn sự cách biệt. Cần chú ý lắng nghe những lời trình bày thành thật dấu kín tự đáy lòng …

Read More »

Yếu sinh lý

Dịch tễ học rối loạn xuất tinh hoặc yếu sinh lý. Trong các dạng lâm sàng của rối loạn xuất tinh, xuất tinh sớm là một dạng phổ biến chiếm tỷ lệ 90% tổng số. Các công trình nghiên cứu về dịch tễ học chứng minh tính phổ biến đó, …

Read More »