Tag Archives: chữa bệnh yếu sinh lý

Chữa bệnh yếu sinh lý

Cần gây được sự tin tưởng của người bệnh đến để chữa bệnh yếu sinh lý. Củng cố được niềm tin, quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân không còn sự cách biệt. Cần chú ý lắng nghe những lời trình bày thành thật dấu kín tự đáy lòng …

Read More »