Tag Archives: điều trị yếu sinh lý

Điều trị yếu sinh lý

Điều trị yếu sinh lý bằng thuốc. Ba nhóm chính là thuốc kháng dopamin, chống trầm uất và chất kích thích. Thuốc kháng dopamin. Nhóm thuốc này ngăn chặn các trung tâm tiếp nhận dopamin bao gồm cả chất chống rối loạn tâm thần (hay Neuroleptics). Điều trị yếu sinh …

Read More »