Tag Archives: khám yếu sinh lý cần chú ý gì

Khám yếu sinh lý cần chú ý gì

Điều trị bằng thủ thuật thì khi khám yếu sinh lý cần chú ý gì. Tiêm trực tiếp vào vật hang Tiêm vào vật hang 150ml dung dịch Ringer lactate. Mục đích làm tăng thể tích ở vật hang, coi như một phương pháp nhân tạo gây cương cứng dương …

Read More »